פנקס קבלות A5

25.00

קבלה (עוסק מורשה) בגודל A5 מודפס על גבי נייר כימי 25 דפי מקור בפנקס + 2 העתקים כולל הידוק ופס קישוט אחורי, פרפורציה לתלישה נוחה + סיכות מהדק לאבטחת הפנקס עליון לבן, אמצעי ורוד, תחתון צהוב מספור פנקס + חשבונית בהתאם לבקשה – נא לרשום בהערות במסך ההזמנה מספר התחלתי כולל לוגו לבחירה ופרטי העסק שלכם

העלאת קובץ לוגו או גרפיקה מוכנה

(הגודל המרבי עבור קבצים: 64 MB)

סוג העסק * 

פרטי העסק

כתובת, טלפונים, פקס

מספרים התחלתיים

מספר פנקס + מספר חשבוניתקבלה ראשונה להדפסה