מבצע!

פנקס ויתור על סודיות רפואית A4

35.00

פנקס ויתור על סודיות רפואית למרפאות \ עורכי דין מוכנים למילוי וחתימה

מודפס על גבי נייר כימי 25 דפי מקור בפנקס + 2 העתקים

כולל פס קישוט אחורי

פרפורציה לתלישה נוחה + סיכות מהדק לאבטחת הפנקס

נא לרשום בהערות במסך ההזמנה את פרטי עורך הדין

ניתן לצרף גרפיקה מוכנה או לוגו לבחירה

ניתן למספר את הפנקסים בהתאם לבקשה בהערות במסך ההזמנה

העלאת קובץ לוגו או גרפיקה מוכנה

(הגודל המרבי עבור קבצים: 64 MB)

סוג העסק * 

פרטי העסק

כתובת, טלפונים, פקס

מספרים התחלתיים

מספר פנקס + מספר חשבוניתקבלה ראשונה להדפסה