פנקסי שישיות

30.00

פנקסי שישיות (שש קבלות בדף) בגודל A4

מודפס על גבי נייר כימי 25 דפי מקור בפנקס + 2 העתקים

כולל הידוק ופס קישוט אחורי, פרפורציה לתלישה נוחה + סיכות מהדק לאבטחת הפנקס

עליון לבן, אמצעי ורוד, תחתון צהוב

מספור פנקס + חשבונית בהתאם לבקשה – נא לרשום בהערות במסך ההזמנה מספר התחלתי כולל לוגו לבחירה ופרטי העסק שלכם

ניתן להעלות לוגו או קובץ גרפיקה מוכן

העלאת קובץ לוגו או גרפיקה מוכנה

(max file size 64 MB)

סוג העסק * 

פרטי העסק

כתובת, טלפונים, פקס

מספרים התחלתיים

מספר פנקס + מספר חשבוניתקבלה ראשונה להדפסה