מעטפות משרדיות 23X11 פרוצס צבעוני

349.00449.00

מעטפות משרדיות סטנדרטיות בגודל 23X11
הדפסה איכותית מרהיבה
פס דבק איכותי שלא נפתח חזק במיוחד
הדפסה צבעונית פרוצס

נקה

(הגודל המרבי עבור קבצים: 64 MB)