פנקס חשבוניות מס קבלה A5

25.00

חשבונית מס קבלה בגודל A5 מודפס על גבי נייר כימי

25 דפי מקור בפנקס + 2 העתקים

כולל הידוק ופס קישוט אחורי, פרפורציה לתלישה נוחה + סיכות מהדק לאבטחת הפנקס

עליון לבן, אמצעי ורוד, תחתון צהוב

מספור פנקס + חשבונית בהתאם לבקשה – נא לרשום בהערות במסך ההזמנה מספר התחלתי

כולל לוגו לבחירה ופרטי העסק שלכם

העלאת קובץ לוגו או גרפיקה מוכנה

(הגודל המרבי עבור קבצים: 64 MB)

סוג העסק * 

פרטי העסק

כתובת, טלפונים, פקס

מספרים התחלתיים

מספר פנקס + מספר חשבוניתקבלה ראשונה להדפסה